بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی  بیمارستان حضرت ولی عصر(عج):

جلسه بررسی نیروی انسانی درواحدهای اداری وپاراکلینیک باحضور ریاست بیمارستان ،مدیرداخلی،مدیران امورعمومی ،مترون،مسئول کارگزینی ومسئول دفتربهبودکیفیت درتاریخ 97/06/18دردفترریاست بیمارستان برگزارگرددید.

دراین جلسه تعدادوچینش نیروهادرواحدهای مختلف مورد بررسی قرارگرفت ومقرر گردید درراستای تعدیل نیرو و کاهش هزینه اقدامات لازم صورت گیرد.