بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

  • کارگاه عملی احیاء(پایه وپیشرفته )کارگاه عملی احیاء(پایه وپیشرفته )
  • کارگاه عملی احیاء(پایه وپیشرفته )کارگاه عملی احیاء(پایه وپیشرفته )
  • کارگاه عملی احیاء(پایه وپیشرفته )کارگاه عملی احیاء(پایه وپیشرفته )

به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولی عصر(عج):کارگاه عملی آموزش احیاء(پایه وپیشرفته )توسط خانم بخشی زاده سوپروایزرآموزشی بیمارستان جهت پرسنل طرحی که طی چندماه اخیربه سیستم واردشده اندبرگزارگرددید.

دراین کارگاه سوپروایزرآموزشی : تعریف احیاء،کاربادستگاه کاریوورژن ،نحوه صحیح ماسک گرفتن ،انتخاب سایزمناسب ایروی ،اصول ساکشن کردن ودرنهایت ماساژدادن روی مولاژ،با تک تک پرسنل کارشد.