بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

جنگ یادآورویرانی ومرگ است .اما هنگامی که جنگ جنبه دفاع ازکشور ،آئین وارزشهای متعالی انسانی می باشد،مقدس وستایش برانگیزمی شود.هشت سال دفاع مقدس ایران درقبال تجاوزرژیم بعثی صدام ازاین گونه است .جوانان ،مردان وزنانی که دراین راه به شهادت رسیدند،اسطوره مقاومت وایستادگی هستندویادوخاطره شان هرگزفراموش نمی شود زیراآنهابرای دفاع ازوالاترین ارزشهاجان خودراایثارکردند.

تجاوزصدام دیکتاتورعراق به جمهوری اسلامی ایران 19ماه پس ازپیروزی انقلاب اسلامی وباحمایت دوابرقدرت غرب وشرق ناشی آغازشد.آنهانگران صدورپیام انقلاب اسلامی به ملتهای تحت استعمارواستثماربودند.این تجاوزدر31شهریور1359آغازشد.

 

هفته دفاع مقدس بهانه ای برای یادآوری وماندگاری رشادتهای این مردان پرافتخاردرتاریخ ایران است .

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                 روابط عمومی بیمارستان حضرت ولی عصر(عج)