بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولی عصر(عج):را ه اندازی مجددجراحی قلب دربیمارستان حضرت ولی عصر(عج)باحضوردکتررضاخواجه فوق تخصص جراحی قلب وعروق ازتاریخ 1396/05/08شروع شد.

میلادامیرپورمسئول هماهنگی جراحی قلب اظهارداشتند: بخش جراحی قلب باتیم کاملا بومی شامل :متخصص بیهوشی ،پرسنل بیهوشی ،پرسنل اتاق عمل ،پرسنل پرفیوژنیست (تکنولوژی گردش خون )وپرسنل ICUجراحی قلب راه اندازی شدکه ازمردادماه 96  تاکنون تعدادکل عمل های انجام شده 235موردبوده که درصدموفقیت ازآمارجهانی  بهتربوده است .

امیرپورافزود: تعدادعمل های انجام شده درشش ماهه اول سال 97نیز95 مورد بوده که تماما موفقیت آمیزبوده است درضمن ازکل اعمال جراحی انجام شده حدود30درصدازبیماران سن بالای 70سال داشته وبیماران پرخطربوده اندکه بدون مشکل خاصی مرخص شده اند.

مسئول هماهنگی جراحی قلب خاطرنشان کرد : بیماران عمل شده دراین بیمارستان ازشهرستانهای مختلف ازجمله :فسا،داراب ،جهرم ،نی ریز،استهبان ،قیروکارزین ،فیروزآبادو..... مراجعه نموده اند.

لیست اعمال جراحی انجام شده به شرح ذیل می باشد:

1-پیوندشریان کرونر

2-تعویض وترمیم دریچه های قلب 

3-ترمیم شریان آئورت 

4-جراحی بیماران بابیماریهای مادرزادی 

5-جراحی بیماران اورژانس که حین انجام آنژیوگرافی وآنژیوپلاستی  دچارمشکل شده اند.