بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولی عصر(عج):کمیته طب انتقال خون باحضوردکترپاکدامن ریاست بیمارستان ،دکترتوسلی متخصص پاتولوژیست ،مدیرداخلی وسایراعضاء دردفترریاست بیمارستان برگزارگردید.

دراین جلسه برلزوم گزارش دهی عوارض تزریق خون وفرآورده تاکید گردید.