بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج):میلادامیرپورمسوول هماهنگی بخش جراحی قلب بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)گفت:بیمارخانمی 58ساله   که باسابقه بیماری مادرزادی (نقص دردیواره ی دهلیز قلب ونارسایی دریچه ی تریکوسپید(سه لتی ))که درانجام اکو از راه مری مشخص گردیده ،به بیمارستان مراجعه نموده بود

امیرپورافزود:درآنژیوگرافی که برای بیمارانجام شدمشخص گردید که بیمارگرفتگی شریان های کرونرقلب نیزدارد. 

مسوول هماهنگی جراحی قلب اظهارداشت :دکتررضاخواجه فوق تخصص جراحی قلب  درتایخ 97/07/01این بیمارراتحت عمل جراحی ترمیم نقص بین دهلیزی ،ترمیم دریچه قلب وپیوندشریان کرونرقلب قرارداد که عمل جراحی کاملا موفقیت آمیزبود.وضعیت جسمانی بیماربعدازعمل رضایت بخش بود،بیمارسه روزبعدازعمل جراحی بابهبودی کامل ازبیمارستان ترخیص شد.