بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج):درتاریخ 97/07/10جلسه پرسش وپاسخ باحضوردکترجمشیدی معاونت توسعه،دکترپاکدامن ریاست بیمارستان ،مدیرداخلی ،مدیران امورعمومی ،مترون،سوپروایزورها ومسوولین بخشهای درمانی وپاراکلینیک درسالن کنفراس بیمارستان برگزارشد.

دراین جلسه معاونت توسعه درباره نحوه ی پرداخت کارانه صحبت نمودند.مسوولین بخش هاسوالات خودرادرزمینه های مختلف بیان کردندودکترجمشیدی توضیحات لازم رادرجواب سوالات آنهابیان کردند.