بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولی عصر(عج):باتوجه به راه اندازی اورژانس جدید درآینده ای نزدیک ،جلسه ی هم اندیشی باحضورریاست بیمارستان ،مدیران ومتخصصین طب اورژانس دردفترریاست بیمارستان برگزارشد.

دراین جلسه به صورت میدانی باحضورسایراعضاءازاورژانس جدید بازدید گردیدوتصمیمات لازم درخصوص نحوه تریاژگرفته شد.