بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

به بهانه روزجهانی کودک بذراعتمادبه نفس  وعزت نفس ما دردوران کودکی کاشته می شود،برخوردهای بزرگ ترهاتاثیرعمیقی روی کودکان میگذاره،تاثیری که میزان اون حیرت آوره...اگرکودکی اطرافتون هست اگرعمو،عمه ،خاله ودایی هستیداگرمعلم هستیدوازهمه مهم تراگر پدرومادرهستید وقتی به اقتضای شرایط زندگی بی حوصله ،عصبانی یاغمگین هستید،حواستون به رفتارتون باکودکی که درکنارتون هست باشه ....

وقتی کودکتون اشتباه می کنه یاشکست می خوره بهش برچسب های منفی مثل احمق ،دست وپاچفتی و...نزنیداون حرف شما رو به عنوان واقعیت خودش می پذیره ...شمادارید بذرباورهای اون نسبت به خودش ودنیا رومیکارید پس بیاید باغبون خوبی باشیم .

شانزدهم مهرماه بمناسبت روزجهانی کودک دکترپاکدامن ریاست بیمارستان ومدیران باهدایایی به کودکان بخش اطفال واورژانس اطفال این روز راتبریک گفتند وکودکان راشادکردند.