بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

عملکردبیمارستان حضرت ولیعصر(عج)فسادرتیرماه 97دریک نگاه

دکترعبدالعلی پاکدامن ریاست بیمارستان حضرت ولی عصر(عج)فسادرراستای آگاهی بخشی واطلاع رسانی به همشریان عزیز،درخصوص عملکردبیمارستان حضرت ولیعصر(عج)فسادرتیرماه 97باارایه آماراعلام کرد.

دکترپاکدامن گفت :بخش اورژانس تحت نظربا295.94درصدبالا ترین ضریب اشغال تخت وبخش های زایشگاه ،جراحی عمومی زنان ،جراحی مردان وNIC به ترتیب با 95.16،97.42،97.58و93.95  بیشترین ضریب اشغال تخت داشته است.

سایرفعالیت بخش های مختلف بیمارستان درقالب نموداربه شرح ذیل می باشد.

nmoodar97

nmoodar97 2

 

nmoodar3