بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر (عج):کنفراس آموزش مراقبت ازبیماران DKA(کتواسیدوزدیابتی )با تدریس آقای غلامعلی حیدری کارشناسی ارشد تکنولوژی  گردش خون (پروفیوژیست)درطی سه جلسه درسالن کنفراس بیمارستان جهت پرسنل درمانی برگزارشد.

کارشناس ارشد گردش خون گفت :کتواسیدوزدیابتی یکی ازعوارض حاد دیابت است .این عارضه باسه مشخصه بیو شیمیایی کتوز ،اسیدوزوهایپرگلیسمی متمایزمی شود.

ایشان اظهارداشتند :کتواسیدوزدیابتی می تواند به عنوان علا مت اولیه دردیابت نوع یک بارزشودولی معمولا دربیماران  تشخیص داده شده ،دیابت درموقعیت هایی که میزان انسولین خون کمترازنیازبدن است ایجادمی شود،همچون فراموش کردن دوزانسولین یاافزایش ناکافی دوزانسولین دروضعیت های استرس همچون بیماری وجراحی .

وی ادامه داد: علا یم کتواسیدوزدیابتی تنفس کاسمال،نفس با بوی کتون ،تهوع واستفراغ ،دهیدراسیون ودردشکم یاکاهش سطح هوشیاری خودرانشان می دهد.

آقای حیدری برای درمان بیماری کتواسیدوزگفت:این وضعیت درمانی تخصصی است که معمولانیازبه بستری اورژانس دربخش مراقبت های ویژه دارد.رکن اصلی درمان هیدراتاسیون ،کنترل قندواسیدوزاست.