بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

عملکردبیمارستان حضرت ولیعصر(عج)فسادرمردادماه 97دریک نگاه 

 

دکتر عبدالعلی پاکدامن ریاست بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)فسا درراستای آگاهی بخشی واطلاع رسانی به همشهریان عزیز،درخصوص عملکردبیمارستان حضرت ولیعصر(عج)فسادرمردادماه 97باارایه آماراعلام کرد.

براین اساس بخش اورژانس تحت نظربا 304.68درصد بالاترین ضریب اشغال تخت وبخش های جراحی عمومی زنان ،زایشگاه ،ICUجراحی وجراحی مردان به ترتیب با 93.44،95.97،95.97،97.10  بیشترین ضریب اشغال تخت و اورژانس اطفال با33.06 کمترین ضریب اشغال تخت داشته است.

سایرفعالیت بخش های مختلف بیمارستان درقالب نموداربه شرح ذیل می باشد:

namoodar5
namoodar4
namoodar6