بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج):درخواست خرید کتاب های مرجع مراقبت پرستاری که اکثرا( برونرو سودارث )می باشد، دوماه قبل انجام شده بود.طی همکاری وپیگیری معاونت محترم درمان کتب خریداری شدوبه واحدآموزش بیمارستان تحویل وپس ازهماهنگی باخانم مرادی مترون بیمارستان کتابها باتوجه به مباحث دربین بخش های درمانی توزیع گردید.