بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولی عصر(عج): کارگاه آموزش کد های اخلا ق حرفه ای ازامروزبه مدت چهارهفته با تدریس خانم  دکترفریدونی و خانم ایزدی دانشجوی کارشناسی ارشدپرستاری جهت گروههای هدف (مرتبط)که منتخبی ازپرسنل بخشهای جنرال (عمومی ) هستند برگزاروشروع به کارنمود.