بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)فسا: طبق دستورالعمل ورزارتخانه (کشوری )کد 365 (آماده باش  365 روز)خون ریزیهای پس اززایمان جهت کاهش  مرگ ومیر با تدریس دکتر رویا کوکبی متخصص زنان وزایمان (مدیرگروه زنان و زایمان ) دربیمارستان حضرت ولیعصر(عج)فسا انجام شد.

جلسات آماده سازی افراد،اعضای تیم شامل : متخصصین زنان و زایمان با تجربه ،مامای با تجربه ،متخصص وتکنسین بیهوشی ،هماتولوژی ،پرسنل بانک خون وسوپروایزورها تشکیل گردید.

امروزجلسه کد 365 جهت پرسنل اتاق عمل وتکنسین های بیهوشی با تدریس دکترکوکبی متخصص زنان وزایمان برگزارشد.