بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

عملکردبیمارستان حضرت ولیعصر(عج)فسادرشهریورماه 97دریک نگاه

 

دکترعبدالعلی پاکدامن ریاست بیمارستلن حضرت ولیعصر(عج) فسا درراستای آگاهی بخشی واطلاع رسانی به همشهریان عزیز،درخصوص عملکردبیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا درشهریورماه 97با ارایه آماراعلام کرد.

براین اساس بخش اورژانس تحت نظربا 297.74 درصد بالاترین ضریب اشغال تخت وبخش های جراحی عمومی زنان(98.39درصد)،ICUجراحی (94.76درصد)و زایشگاه (91.94درصد)به ترتیب دارای بیشترین ضریب اشغال تخت می باشند.اورژانس اطفال با29.84درصد دارای کمترین اشغال تخت می باشد.
 
گفتنی است ضریب اشغال تخت (Inpatient  Bed  Occupancy  Rate):عبارت است ازمیزان تخت های اشغال شده که به صورت نسبی ازتخت روزبه تخت روز فعال دریک دوره معین اطلاق می شود که باضرب آن درعدد100، درصد اشغال تخت روزانه به دست می آید.
 
سایرفعالیت بخش های مختلف بیمارستان درقالب نموداربه شرح ذیل می باشد:
 
shahrivar
Capture
shahrivaR3