بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج): امروزدکترجمشیدی معاونت توسعه دانشگاه با تیم همراه  ازروند اجرایی ومراحل تکمیل پروژه اورژانس جدید بیمارستان حضرت ولی عصر(عج)فسا بازدید نمودند.

دراین بازدید دکترپاکدامن وآقای علیپور مدیریت بیمارستان از روند اجرایی  ومراحل تکمیل پروژه اورژانس جدید توضیحاتی دادند.

دکترجمشیدی خواستارتشکیل جلسه ای قبل ازانتقال به اورژانس جدید شدند تا کلیه نقطه نظرات ارایه گردد.