بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج):کمیته مدیریت اطلاعات سلامت وفناوری اطلاعات باحضوردکتر پاکدامن ریاست بیمارستان واعضاء ء اصلی کمیته دردفترریاست بیمارستان برگزارشد.

ازمواردمهم مطرح شده دراین کمیته بررسی تعداد تخت ها جهت به روز رسانی پروانه بهره برداری بیمارستان بود.