بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولی عصر(عج): جلسه بازدید مدیریتی ایمنی بیمار باحضوردکترپاکدامن ریاست  وتیم مدیریتی بیمارستان درسالن کنفراس بخش داخلی باحضورپرسنل بخش داخلی تشکیل شد.

دراین نشست اهداف ودستورالعمل بازدید مدیریتی ایمنی قرائت شدواعضاءجلسه دراین خصوص به بحث و تبادل نظر پرداختند.