بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج): کمیته مرگ ومیر1-59 ماهه وپری ناتال باحضوردکترپاکدامن ریاست بیمارستان وسایراعضاء کمیته دردفترریاست بیمارستان تشکیل جلسه داد.

درابتدای  جلسه خانم نامداردبیرکمیته آمارمرگ ومیررا ارایه دادند وسپس چهارپرونده موردبررسی قرارگرفت که شرح کامل پرونده و روند درمان توسط خانم نامداربیان گردید.

گفتنی است که اعضاء جلسه به بحث وگفت وگو پرداختند ،ازمهمترین مواردی که مصوب گردید آموزش مراقبتهای ویژه نوزادان (PICU) به پرسنل بخش ICU بود که درحال پیگیری است.