بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج):هفته  پدافند غیرعامل هشتم لغایت چهاردهم آبان ماه 97،با شعار"پدافند غیرعامل افزایش بازدارنگی درسایه حماسه حسینی "

مقام معظم رهبری درموردپدافند غیرعامل فرمودند:امروزاهمیت پدافند غیرعامل قائدتا برای مسوولین بایستی شناخته شده باشد،اهتمام  شما کار راپیش می برد.

روزشمارهفته پدافند غیرعامل 

سه شنبه 97/8/8 مصون سازی کشوربا تفکربسیجی وروحیه جهادی درسایه حماسه حسینی 

چهارشنبه 97/8/9 حفظ سرمایه های ملی دربرابرتهدیدات با خودباوری واقتدارعلمی 

پنجشنبه 97/8/10 افزایش بازدارنگی وتقویت پایداری ملی باحماسه حسینی 

جمعه 97/8/11 حفظ سرمایه های کشوربامشارکت مردم 

شنبه 97/8/12 جامعه سالم ،آماده دربرابرتهدیدات نوین 

یکشنبه 97/8/13 استحکام بخشی وصیانت از زیرساختهای کشور

دوشنبه 97/8/14 پدافند غیرعامل ،افزایش بازدارنگی درسایه حماسه حسینی