بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولی عصر(عج):ساعت 14 امروزبراثرتصادف 2خودرو پژوپارس وپژو 405 درگردنه سنان 7 مصدوم به جای گذاشت .این مصدومین توسط 5 دستگاه آمبولانس اورژانس 115 به بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)اعزام شدند.

پرسنل اورژانس وپزشکان طب اورژانس بیمارستان باآمادگی کامل به مصدومین رسیدگی نمودندواقدامات لازم جهت تشخیص ورونددرمانی  بیماران انجام دادند.دونفرازمصدومین(یک خانم -یک آقا) که بدحال بودند به اتاق احیاء منتقل شدند وبعد ازمعاینات لازم آنهارابرای انجام سی تی اسکن ازکل بدن به سی تی اسکن 16اسلایس  بیمارستان بردند وپس ازبررسی سی تی اسکن ها توسط پزشکان طب اورژانس (دکتربقایی ودکترسجادی )ومشاوره دکترمومن متخصص جراح عمومی ، فقط خانم مصدوم دچارشکستگی ران شده بود که اقدامات لازم برای روند درمان صورت گرفت .از5 مصدوم دیگربعدازمعاینات وانجام رادیوگرافی های لازم دونفر دچارشکستگی دست شده بودند،که روند معالجه برای آنها انجام شد،ودرحال حاضربا تلاش به موقع پرسنل وپزشکان بیمارستان حال مصدومین رضایت بخش می باشد.