بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

روز 13آبان که درتقویم به عنوان روز مبارزه بااستکبارنام گذاری شده یادآورسه واقعه مهم درتاریخ معاصرایران است که درسه دوره مختلف رخ داده وبه همین دلیل این  روز رادرتاریخ کشوربه عنوان روزی به یادماندنی به ثبت رسانده است .

تبعیدامام خمینی (ره) به ترکیه درسیزده آبان 1343، سیزده آبان 1357کشتارجمعی ازدانش آموزان درمحوطه دانشگاه تهران که روز دانش آموزنام گرفت وتسخیرلانه جاسوسی درسیزده آبان1358عنوان این سه واقعه تاریخی است که نمی توان هیچ یک راازنظراهمیت نسبت به دیگری اولی تردانست چراکه هرکدام دردوره وقوع تاثیرگذاری خاص خودراداشته وشرایط رابه نحوی تغییرداده اند.

وعده ما مراسم راهپیمایی یوم الله 13آبان یکشنبه ساعت 9صبح 

راهپیمایی ازچهارراه مهمانسرابه سمت میدان مصلی 

ازمردم شریف ودانشگاهیان وپرسنل عزیزبیمارستان جهت شرکت درمراسم دعوت بعمل می آید.

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                       روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)