بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

  • معرفی بازرسان منتخب ریاست  دانشگاه به ریاست بیمارستان ،مدیران ومسوولین بخشهای درمانی وغیردرمانی معرفی بازرسان منتخب ریاست دانشگاه به ریاست بیمارستان ،مدیران ومسوولین بخشهای درمانی وغیردرمانی
  • معرفی بازرسان منتخب ریاست  دانشگاه به ریاست بیمارستان ،مدیران ومسوولین بخشهای درمانی وغیردرمانی معرفی بازرسان منتخب ریاست دانشگاه به ریاست بیمارستان ،مدیران ومسوولین بخشهای درمانی وغیردرمانی
  • معرفی بازرسان منتخب ریاست  دانشگاه به ریاست بیمارستان ،مدیران ومسوولین بخشهای درمانی وغیردرمانی معرفی بازرسان منتخب ریاست دانشگاه به ریاست بیمارستان ،مدیران ومسوولین بخشهای درمانی وغیردرمانی

به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولی عصر(عج): معرفی بازرسان منتخب ریاست دانشگاه به ریاست بیمارستان ،مدیران ومسوولین بخش های درمانی وغیردرمانی توسط آقای جهرمی نژادسرپرست دفتربازرسی ارزیابی عملکردوپاسخگویی به شکایات صورت گرفت .

آقای جهرمی نژادگفت :دراین راستا آقایان آرمان صادق زاده ،محمد قنبری ومحمدصادق جعفری به تایید کمیته دانشگاه رسیده است.این افرادبایدخداترس ،خویشتن دار،رازنگه داروبدون هیچ قصدوغرضی باشند.