بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج):بمناسبت هفته ی پدافند غیرعامل نشستی  باحضور دکترپاکدامن ریاست بیمارستان واعضاء کمیته پدافند غیرعامل ومدیریت بحران دردفترریاست بیمارستان تشکیل گردید.

دراین نشست آقای نجفی نماینده تام الاختیارریاست دانشگاه درامورپدافند تعریفی ازپدافند غیرعامل بیان نمودند وبرآمادگی بیمارستان ودانشگاه برای رویارویی با مخاطرات تاکید کردند.

گزارش بازدید اعضاء کمیته بیمارستان دررابطه با آمادگی بیمارستانی ارایه شد.

آقای علیپور مدیرداخلی بیمارستان راجع به پیشبرد اهداف کمیته پدافند غیرعامل توضیحات لازم را ارایه دادند.