بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج):بازدید مدیریتی ایمنی بخش جراحی عمومی زنان وجراحی مردان باحضوردکترپاکدامن ریاست بیمارستان و تیم مدیریتی بیمارستان درسالن آموزش طبقه دوم تشکیل شد.

دستورالعمل واهداف بازدید مدیریتی ایمنی توسط خانم شیما شیدایی کارشناس ایمنی بیماربیان گردید.

دکترپاکدامن اظهارداشت : مواردی که موجب طولانی شدن زمان بستری بیمارمی گرد، یا وقایعی که درصورت وقوع منجربه خطرافتادن ایمنی بیمارمی شودبیان گردد.بحث وتبادل نظر می تواند درکاهش خطا وارتقاء ایمنی بیمارموثرباشد.