بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان و ریاست دانشگاه علوم پزشکی فسا ضمن عیادت از بيماران بستری در بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)، روند ارایه خدمات و رضایتمندی بیماران را بررسی کردند.

به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج): کرمی معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان و دکتر خالقی رییس دانشگاه علوم پزشکی فسا ،باحضورریاست بیمارستان ،مدیران ومترون بیمارستان شب گذشته از بیماران بستری در بخش های مختلف بیمارستان حضرت ولعیصر(عج) عیادت نمودند.

فرماندار ویژه شهرستان فسا همچنین در بازدید از بخش های مختلف ضمن گفتگو با بیماران و همراهان آنها و کادر درمانی بیمارستان، روند ارایه خدمات و رضایتمندی بیماران را بررسی کردند.