بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

17آبان مصادف با8نوامبرسالروزکشف پرتوایکس ،روزجهانی رادیولوژی نام گذاری شده است .

در8نوامبر1895،ویلهم کنراد رونتگن ،درحالیکه مشغول تحقیق پیرامون خواص پرتوهای کاتدی (همان الکترون ها)بود،به صورت کاملا اتفاقی  ،متوجه نوعی پرتودرلامپ کاتدی شد که آن راپرتوی مجهول یا پرتو X نامیدکه بعدهابه یاد رونتگن ،به آن پرتو رونتگن گفته شد.

رونتگن تا28دسامبر1895خواص این اشعه رابه طورکامل بررسی کردودرمقاله ای دست نویس نتیجه ی آزمایشات خودرابیان کرد،نظربه برجسته بودن مقاله ی علمی او،اولین جایزه نوبل فیزیک درسال 1901به ویلهلم کنراد رونتگن اعطا گرید.

این روزبهانه ایست برای تقدیروپاسداشت ازتلاشهای شبانه روزی  پرتونگاران ورادیولوژلیست ها درتشخیص وتسکین آلام بشری وحمایت اززندگی وسلامت انسان درنظام سلامت 

 

 

روزتان مبارک 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                              روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)