بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

  • گرامیداشت روز رادیولوژی به روایت تصویردربیمارستان حضرت ولی عصر(عج)گرامیداشت روز رادیولوژی به روایت تصویردربیمارستان حضرت ولی عصر(عج)
  • گرامیداشت روز رادیولوژی به روایت تصویردربیمارستان حضرت ولی عصر(عج)گرامیداشت روز رادیولوژی به روایت تصویردربیمارستان حضرت ولی عصر(عج)
  • گرامیداشت روز رادیولوژی به روایت تصویردربیمارستان حضرت ولی عصر(عج)گرامیداشت روز رادیولوژی به روایت تصویردربیمارستان حضرت ولی عصر(عج)
  • گرامیداشت روز رادیولوژی به روایت تصویردربیمارستان حضرت ولی عصر(عج)گرامیداشت روز رادیولوژی به روایت تصویردربیمارستان حضرت ولی عصر(عج)

به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولی عصر(عج)،بمناسبت  روز رادیولوژی باحضور دکترپاکدامن ریاست بیمارستان ،آقای علیپورمدیرداخلی ،آقای اطلسی وآزرم (مدیران امورعمومی ) وخانم مرادی مترون بیمارستان ازکارکنان این واحد قدردانی به عمل آوردند.