بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولی عصر(عج):دکتررضا خواجه فوق تخصص جراحی قلب وعروق گفت :آقای 73ساله باسابقه دیابت ،فشارخون بالاوعفونت تنفسی که درمنزل دچارایست قلبی -تنفسی شده وتوسط پرسنل اورژانس پیش بیمارستانی عملیات قلبی -ریوی شروع وبه بیمارستان حضرت ولی عصر(عج)انتقال داده شده بود.بیماربه بخش مراقبتهای ویژه قلبی (CCU)جهت اقدامات تشخیصی انتقال یافت .

دکترخواجه بابیان اینکه پس ازانجام آنژیوگرافی ،اکو وسونوگرافی کاروتید ازبیمار افزود: کارکردقلبی بیمار25درصد،انسدادشریان های خونرسان قلب وتنگی دوطرفه درشریان کاروتیدتشخیص داده شد.

فوق تخصص جراح قلب وعروق باوجود تمام شرایط پرخطربیمار اظهارداشت :بیمارجهت عمل جراحی قلب بازبه اتاق عمل منتقل گردید وعمل پیوند شریان کرونر باموفقیت انجام شد.

وی بیان داشت :وضعیت جسمانی بیماربعدازعمل رضایت بخش بودوبیمارپس ازسه روزمراقبت های ویژه دربخش (ICUقلب ) بابهبودی کامل ازبیمارستان ترخیص شد.