بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولی عصر(عج):کمیته زایمان طبیعی وارتقاء ایمنی مادران ونوزادان باحضوردکترپاکدامن  رییس بیمارستان ،دکترپروین مرادی متخصص زنان وزایمان ،دکترعالیه میرزایی فوق تخصص نوزادان وصاحبین فرآیند تشکیل گردید.

ازمهم ترین اهداف تشکیل این جلسه ارتقاء ایمنی مادران ونوزادن وشرایط لازم جهت حفظ ایمنی مادروکودک بود.

دکترپاکدامن برحفظ وارتقاءایمنی مادروکودک بسیارتاکید نمودند.