بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

19نوامبربرابربا28آبان روزجهانی مبارزه با کودک آزاری نامیده می شود.این مناسبت برای دوستداران ومدافعان حقوق کودکان وبویژه فعالان جنبش لغو کارکودک ،روزاعتراض سراسری به همه ی اشکال خشونت وآزارکودکان است .خصوصا بدترین اشکال آزاروسوء استفاده وخشونت علیه کودکان که با نام "کارکودک "خوانده می شود.

من هم حق زندگی دارم                                           بگذاریدکودکی کنم

 

روابط عمومی بیمارستان حضرت ولی عصر(عج)ضمن گرامیداشت این روز،تلاش ومبازرات فعالان این عرصه وبویژه داوطلبین واعضاء جمعیت دفاع راارج نهاده ودستان یکایک دوستان رابه گرمی می فشارد.