بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولی عصر(عج):کمیته اخلاق پزشکی باحضوردکترپاکدامن ریاست بیمارستان واعضاءکمیته دردفترریاست بیمارستان برگزارگردید.

جلسه باتلاوت آیاتی ازکلام الله مجید شروع شد.دراین جلسه دبیرکمیته اخلاق پزشکی ،به ارایه گزارش وپیگیری های انجام شده درخصوص مصوبات جلسه قبلی پرداخت .موضوعات ومباحث مختلفی مطرح ودرخصوص هریک تصمیمات لازم اتخاذ گردید.

یکی ازمواردمصوبات این کمیته به روزرسانی پمفلت های آموزش مراقبتهای قبل ازعمل به بیماران بود.