بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولی عصر(عج):کمیته طب انتقال خون باحضوردکترپاکدامن ریاست بیمارستان ،دکترتوسلی پاتولوژیست واعضاءکمیته دردفترریاست بیمارستان تشکیل جلسه داد.

دراین جلسه به اهمیت خون وفرآورده های خونی تاکید گردید.

ازمهم ترین مصوبات این جلسه حضوردکترتوسلی درجلسات مدیرگروه هاوتاکید بردرخواست منطقی فرآورده های خونی بود.

درپایان جلسه ازآقای اکبرپوربه خاطرحضوردربخش های درمانی وبرگزاری کلاس های هموویژیلا نس به صورت درون بخشی تشکروقدرانی شد.