بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولی عصر(عج):دکترپاکدامن ریاست ،مدیرداخلی ومترون بیمارستان دردرمانگاه ولی عصر(عج) درراستای تکریم ارباب رجوع وروند ارایه خدمات  نشستی باهمراهان بیماران داشتند.

درابتدا خانم صادق زاده مدیردرمانگاه توضیحاتی درمورد برنامه حضورپزشکان وسیستم نوبت دهی بیماران ارایه دادند.

تعدادی ازبیماران درمانگاه درموردمشکلات نوبت دهی صحبت نمودند.

دکترپاکدامن ومدیرداخلی ومترون بیمارستان ضمن پاسخگویی ،دستورپیگیرهای لازم درجهت مرتفع نمودن مشکلات نوبت دهی دادند.