بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولی عصر(عج):تعدادی ازدانشجویان بیهوشی دانشگاه علوم پزشکی فساباهمکاری بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)درتاریخ 97/9/9باحضوردرنمازجمعه اقدام  به برگزاری پایگاه سلامت نمودند.

دانشجویان بیهوشی دراین پایگاه سلامت برای نمازگزارن تست قندخون وفشارخون انجام دادند.