بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولی عصر(عج):بمناسبت هفته بسیج درتاریخ هشتم ونهم آذرماه به همت بسیج دانشجویی ایثاردانشگاه علوم پزشکی باهمکاری بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)ومرکزبهداشت اردوی جهادی دوروزه باهدف خدمات رسانی به مردم منطقه محروم روستای چناران برگزارگردید.

دراین اردوی جهادی ارایه خدمات بهداشتی ودرمانی :ویزیت  بیش ازصد نفرازاهالی روستا توسط پزشک ،توزیع داروی رایگان به بیماران ویزیت شده ،اندازه گیری فشارخون وتست قندخون ،آموزش زنان باردار،آموزش پیش گیری ازبیماریهای عفونی ،آموزش شست وشوی صحیح دست ،آموزش بهداشت خانواده وفردی وتوزیع پمفلت های آموزشی بود.

ارایه خدمات عمرانی :برق کشی مسجدومدرسه ،احداث زمین فوتبال ،دیوارکشی حیاط منزل برخی ازاهالی روستا ،نقاشی ورنگ آمیزی درب وپنجره ودیوارمدرسه ونیزحیاط مدرسه سیمان شد.

ارایه خدمات فرهنگی :برگزاری کلاس قرآن ،نقاشی ،انشاءنویسی ،تجویدقرآن ،نمازجماعت ودعای کمیل بود.

دراین اردوی جهادی خانم  دکترآوند،آقایان دکترفرجادفر،دکترعلی مولازاده ،حاج آقادارابی ،حسین کریمی مطلق ،محمدمحمدی ،علی اطمینان ،مصیب ریئسی ،مهدی رضایی ،حسن پوراسماعیل ،مهدی انصاری ،حسین زحمتکش ،حسن زحمتکش ،خانم ها زینب توکلی شورجه ،زهراشکارچی ،پرنیاحیدری ،فائزه نوروزی ،فاطمه مومنی ،زهرامرادی ،فاطمه کریمی ،مرضیه کامیاب ،زهرامحمدزاده به ارایه خدمات پرداختند.