بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولی عصر(عج):ثبت نام بیست وچهارمین جشنواره قرآن وعترت وزارت بهداشت ازنیمه اول آذرماه آغازوتا15بهمن ادامه خواهدداشت .آیین نامه این دوره ازجشنواره نیمه دوم آبان ماه به دانشگاههای علوم پزشکی ابلاغ شدوثبت نام دراین جشنواره آغازشد.

نحوه ثبت نام وکسب اطلاعات بیشتر:

1-مراجعه به آدرس htt:\\quran.behdasht.gov.ir

2-مراجعه به اداره قران وعترت دانشگاه 

3-تکمیل فرم پیوست وارسال به اداره قرآن وعترت

هریک ازمتقاضیان می توانندحداکثردرسه رشته ،درسه بخش مجزاشرکت نمایند.

بیست وچهارمین جشنواره قرآن وعترت وزارت بهداشت درهفت بخش :آوایی ،معارف قرآنی وسیره معصومین (ع)،پژوهشی ،فناوری ،هنری ،ادبی ،تیمی برگزارمی گردد.

مجری جشنواره درمرحله دانشگاهی معاونت های فرهنگی ودانشجویی دانشگاههای علوم پزشکی ودرمرحله سراسری دانشگاه علوم پزشکی همدان است.

همکاران عزیزدرصورت تمایل می توانندجهت تهیه فرم ثبت نام به روابط عمومی بیمارستان حضرت ولی عصر(عج)مراجعه نمایند.