بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولی عصر(عج):دومین سالگردشهدای گمنام وگرامیداشت شهداء وایثارگران دانشگاه علوم پزشکی باحضور امیردریادارسیاری معاون هماهنگی ارتش ،مسوولین شهرستان وعموم مردم شهیدپرور،دانشگاهیان وایثارگران دانشگاه ،درجوارقبورمطهرشهدای گمنام دانشگاه برگزارگردید.

درابتدای این مراسم دکترخالقی رییس دانشگاه علوم پزشکی فساضمن خیرمقدم به حضارگفت :بانزدیک شدن 16آذرروزدانشجومامفتخریم که به یمن دومین سالگردتدفین دوتن ازدانشجویان برترین دانشگاه عالم به ریاست امام همیشه جاویدان وبنیانگذاری سیدوسالارشهیدان میزبان شماعزیزان هستیم وبرحفظ ویادخاطره شهیدان وایثارگران تاکید نمودند.

حجت الاسلام والمسلین حسین جمالی زاده امام جمعه فسا :زمانی که شهیدی درسرزمینی دفن می گرددآن زمین متبرک ومطهرمی شودوازدانشگاه علوم پزشکی فسادربرپایی این جلسه معنوی تشکرکردند.

امیردریادارسیاری معاون هماهنگی ارتش بابیان اینکه هرچه داریم ازبرکت خون شهیدان است ودشمنان درحالی چهل سالگی انقلاب راخواهند دیدکه علیرغم جنگ ،تحریم هاوتهدیدهای مختلف شاهد رشد وتوسعه همه جانبه کشورمی باشیم .

معاون هماهنگی ارتش جمهوری اسلامی ضمن تبریک روزدانشجوگفت :اگردرکشوری به دنبال پیشرفت ،به دنبال عزت ،اقتدار،افتخاروبازدارندگی هستیم ،مسیرما،مسیرعلم است ،علم است که مارابه توانمندی بالا می رساند.ما رابه امکاناتی می رساند که توان بازدارندگی کشوررابالا می برد.علم ودانشی که همراه بابصیرت آگاهانه ومسیردرستی که حرکت کنیم .منشا علم ودانش ،مدرسه ودانشگاه است که افتخار،عزت واقتدارکشورمارادرپی داشته باشد.

درپایان مراسم ازخانواده های گرامی شهدای دانشگاه وتعدادی ازکارکنان ایثارگردانشگاه علوم پزشکی فساقدردانی شد.

گفتنی است که ریاست ،مدیران وپرسنل بیمارستان حضرت ولی عصر(عج)دراین مراسم شرکت نمودند.