بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولی عصر(عج):بمناسبت 15آذرماه روزحسابداردکترپاکدامن ریاست ،مدیرداخلی ،مدیران امورعمومی ومترون بیمارستان ازکارکنان واحد حسابداری قدردانی کردند.

 

     روزحسابدارروبه همه حسابداران تبریک می گوییم امیدواریم حسابتون همیشه پروپیمون باشه