بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولی عصر(عج): کمیته کنترل عفونت بیمارستانی باحضوردکترپاکدامن ریاست وسایراعضاء کمیته دردفترریاست بیمارستان برگزارشد.

دراین کمیته با توجه به دستورالعمل فراوری مجدد وسایل ایمنی فرایند این دستورالعمل مورد بررسی قرارگرفت وتصمیماتی ازطرف ریاست و سایراعضاء گرفته شد.