بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

عملکردبیمارستان حضرت ولیعصر(عج)فسادرآبان ماه 97

 

دکترعبدالعلی پاکدامن ریلست بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)گفت:((درماه گذشته یک بخش بیمارستان باضریب اشغال تخت بالای 100درصد و شش بخش ضریب اشغال بین 80تا100درصد راتجربه نمودند.))

 

به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج):درادامه روند فعالیت بخشهای مختلف بیمارستان وافزایش ضریب اشغال تخت بخصوص درسال جاری ،ریاست بیمارستان به تشریح فعالیت بخش های مختلف بیمارستان درآبان ماه سال جاری پرداخت .

دکترپاکدامن با اشاره به اینکه ضریب اشغال تخت بخش اورژانس تحت نظردرآبان ماه سال جاری به بالای 297.83 رسید افزود: بخش های ICU با 97.50درصد، جراحی مردان با 92.11 درصد، زایشگاه با 88.33 درصدبالاترین ضریب اشغال تخت رابه خوداختصاص داده اندوکمترین ضریب اشغال تخت مربوط به بخش نوزادان با 29.67 درصد می باشد.

سایرفعالیت بخش های مختلف بیمارستان درقالب نموداربه شرح ذیل می باشد:

n3
n1
n2
n4