بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

آیت الله سیدعبدالحسین دستغیب شیرازی در18آذر1292درشیرازمتولد شد.درس راازمکتب خانه شروع کردوبافراگیری قرآن ونصاب وخواندن چند کتاب منظوم ومنثورفارسی راپشت سرگذاشت .پس ازآن شروع به تحصیل علوم اسلامی نمود ودرسهای ابتدایی حوزه علمیه رانزدپدرخواند.پس ازفوت پدرتحصیلات رادرمدرسه خان شیرازنزد اساتیدی همچون شیخ اسماعیل ،ملا احمد دارابی وملا علی اکبرارسنجانی دوره مقدماتی وسطح رابه پایان رساند.درسال 1314به نجف رفت ودرطول هفت سال به درجه اجتهادرسید.

وی درطول عمرپربرکت خود،ریاست حوزه علمیه فارس ،نمایندگی ولی فقیه دراستان فارس رابرعهده داشت وامام جمعه شیرازونماینده ی استان فارس درمجلس خبرگان رهبری بود.

آیت اله دستغیب درروز 20آذرسال 1360زمانی که درحال حرکت به سمت محل برگزاری نمازجمعه بود.توسط یکی از اعضای منافقین درساعت 11:23بابمب گذاری انتحاری ترورشد وبه شهادت رسید.

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                         روابط عمومی بیمارستان حضرت ولی عصر(عج)