بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

جلسه ماهیانه سرپرستاران با خانم مرادی مترون بیمارستان با محوریت تاکید براجرای دستورالعمل ها،رضایت مندی بیماران وهماهنگی جهت روز پرستاردرسالن کنفراس بیمارستان حضرت ولی عصر(عج) برگزارگردید.

به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولی عصر(عج): دراین جلسه مدیرداخلی ومدیران امورعمومی حضورداشتند.مسوولین بخش ها، مشکلات موجود دربخش ها ازقبیل تجهیزات ویژه و....مطرح نمودند. مقررگردید با توجه به ضوابط ،قوانین وبررسی های انجام شده پیگیری گردد.

همچنین با توجه به مصوبه کمیته هماهنگی معاونت درمان ،مسوول آزمایشگاه درمعاونت درمان ومسوول آزمایشگاه بیمارستان دراین جلسه حضورداشتند، درمورد دستورالعمل آزمایشهای خود به خود متوقف شونده (اتواستاپ) توضیحاتی راایراد فرمودند.