بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولی عصر(عج): بازدید مدیریتی ایمنی بیمارباحضورریاست بیمارستان ،اعضاء تیم مدیریتی ،پرسنل زایشگاه وPost partum دربخش زایشگاه برگزارشد.

درابتدای جلسه  اهداف ودستورالعمل  ایمنی بیمار قرائت گردید.

دکترپاکدامن ازهمکاری پرسنل تشکروقدر دانی کردند وتاکید نمودند:ازمهم ترین موارد،ارتقاء کیفیت خدمات ،برقراری ارتباط مناسب ،رعایت حقوق گیرنده خدمت وارباب رجوع می باشد .

درادامه پرسنل به بیان موارد مرتبط با ایمنی بیمار،بحث وگفتگو  پرداختند.