بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولی عصر(عج): بازدید سرزده دکترپاکدامن ریاست وخانم مرادی مترون بیمارستان ازبیماران بخش های مختلف بیمارستان حضرت ولیعصر (عج) در راستای طرح تکریم ارباب رجوع ،بررسی رضایتمندی بیماران ، بررسی روند ارایه خدمات انجام شد.