بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

5 دی ماه به مناسبت سالگرد وقوع زلزله بم وباهدف آگاهی رسانی عمومی درسطح جامعه به نام "روزملی ایمنی دربرابرزلزله وکاهش اثرات بلایای طبیعی " نامگذاری شده است .

به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولی عصر(عج): سرزمین ما خاطرات زیادی اززلزله های بزرگ ومرگباردرطول تاریخ دارد.آخرین آن ها زلزله 6.4 ریشتری  کرمانشاه درآبان سال 1396بود که منجر به کشته شدن 574 نفرو بی خانمان شدن حدود70000هموطن شد.

پس ازوقوع فاجعه زلزله بم دردی ماه سال 1382پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی ومهندسی زلزله با توجه به ضرورت آگاه سازی وارتقای فرهنگ عمومی دربرابراین بلایای طبیعی ،پیشنهاد داد که این روز به عنوان روزملی ایمنی دربرابرزلزله نامگذاری شود تافرصتی برای آگاه سازی عمومی وگرامیداشت یادوخاطره بیش از70هزارقربانی این فاجعه تلخ فراهم گردد.