بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج): خانم محبوبه آهنی کارشناس پرستاری بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)گفت :فردمبتلا به دیابت درمعرض مشکلات حسی اعصاب وعروق محیطی به ویژه پا بوده ودرمعرض خطرزخم ها وعفونت های بیشتری قرارمی گیرد وبهبودزخم به تعویق می افتد دراین صورت حتی هنگامی که زخم کوچک یابریدگی مختصری درپابه وجود بیاید ،توسط بیماراحساس نمی شوددرنتیجه صدمات غیرقابل جبرانی به پوست ،عضلات واستخوان پا واردمی شود.

آهنی بابیان اینکه درحال حاضرآمارنشان می دهد که ازهر100فردمبتلا به دیابت 15نفردچارزخم پاشده وسه نفرنیاز به قطع اندام پیدامی کنند افزود:این آمارمی تواندبا آموزش خودمراقبتی وکنترل قندخون درحد طبیعی  کاهش یابد.

ایشان نکات مهم خودمراقبتی دردیابت رااندازه گیری مرتب وکنترل قندخون درمحدوده قابل قبول دانستند واظهارداشتند: 

 • قندخون ناشتا:80تا130میلی گرم درسی لیتر
 • قندخون 2ساعت پس ازغذا:کمتراز180میلی گرم درسی لیتر
 • کنترل قند سه ماه : کمتراز7درصد
 • کنترل چربی درحد طبیعی : تری گلیسرید کمتراز150-کسترول کمتر از200-چربی بد (LDL) کمتراز70وچربی خوب (HDL)بیشتراز40میلی گرم درسی لیتربرای اقایان وبیشتراز50 میلی گرم دردسی لیتربرای خانم ها.
 • کنترل فشارخون : درحد کمتریامساوی 120/80میلی مترجیوه 
 • پرهیزازمصرف دخانیات
 • معاینات مرتب توسط متخصصین 

کارشناس پرستاری برای مراقبت پیشگیری اززخم پا 10نکته راخاطرنشان کردند:

 1. کنترل مکررقندخون
 2. معاینه روزانه پاها
 3. دیدن تمام قسمتهای پابا استفاده ازآینه 
 4. شستشوی پا با آب ولرم هرروز
 5. کوتاه نمودن مرتب ناخن ها
 6. استفاده ازجوراب های نخی یاپنبه ای 
 7. انتخاب کفش مناسب 
 8. پیشگیری ازسوختگی وسرمازدگی انگشتان 
 9. مراقبت ازآسیب دیدگی پادرپیاده روی های طولانی 
 10. مراقبت از زخم پاطبق دستورتیم مراقبت ودرمان