بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج): حضورآقای علیپور مدیرداخلی ،مدیران امورعمومی ومترون بیمارستان درراستای طرح تکریم ارباب رجوع ،پایش آزمایشهای اورژانس ونظارت برروند ارایه خدمات به بیماران دربخش جراحی مرادن انجام شد.

مدیرداخلی بیمارستان اظهارداشت : تست های اورژانس ارجاع شده ازبخش ها به آزمایشگاه که مربوط به بیماران اورژانس باشد ،آزمایشگاه نیزملزم است درسریعترین زمان ممکن فرآیند تست  اورژانس راتکمیل نماید.

ایشان چند موردازآزمایشات اورژانس بیماران رادربخش جراحی مردان مورد پایش قراردادند.

خانم مرادی مترون بیمارستان ، تعدادی ازپرونده های بیماران را ازنظر روند ارایه خدمات  ، نظارت وبررسی نمودند.