بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولی عصر(عج): آزمون توانمندی دوره ای بخش های جراحی مردان ،جراحی عمومی زنان وGYN توسط خانم بخشی زاده سوپروایزر آموزشی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) برگزارگردید.